ד”ת בגילוי מצבה על קבר אבי מורי יהודה בן אהרון משה ז”ל