לע”נ הרב שמעון בן אלכסנדר ומרת שרה רבקה בת יוס ף ז” ל לרגל האזכרה שלהם בשנת תשפ”ד

Skip to content