Divrei Torah

Click on the links below to read the Divrei Torah.

ברכת אביך

תקציר: משמעות נתינת הברכה ע”י הורים לילדיהם, שלא יריבו בגלל העדפת ההורים

אקמצא ובר קמצא: חרבה ירושלים

תקציר: סעודת המצווה זה הכרת הטוב. סעודה שאתה רוצה לשמח אחרים כמו שד” שימח אותך. זה מעשה של אהבת חינם כלפי המשתתפים ושהמשתתפים ישמחו בשחתך

Skip to content